Wolności 57,
58-260 Bielawa

+48 74 645 64 01
biuro@barl.bielawa.pl

Organy spółki

 • Organami spółki są:
  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd Spółki

 • Rada Nadzorcza składa się z trzech osób:
  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Daniel Dubas
  2. Członek Rady Nadzorczej - Anna Bialikiewicz-Stoch
  3. Członek Rady Nadzorczej - Piotr Jelonek


 • Zarząd Spółki jest jednoosobowy:
  Prezes Spółki - Jolanta Maciątek