Wolności 57,
58-260 Bielawa

+48 74 645 64 01
biuro@barl.bielawa.pl

Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pn.:

Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (w technologii  rur preizolowanych) budynków Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie zlokalizowanych przy ul. S. Żeromskiego 41”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie https://barl.bielawa.finn.pl

Od 1 października zmianie uległy stawki wynajmu lokali w bielawskich inkubatorach. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się ulokować tam swoje firmy, będą mogli również korzystać z niższych stawek wynajmu sal konferencyjnych i pozostałych pracowni specjalistycznych na terenach obiektów.

Obecnie, cena za 1 m² powierzchni, zarówno w Dolnośląskim Inkubatorze Art Przedsiębiorczości, jak i w Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, wynosi 2,50 zł netto dla nowo powstałych podmiotów gospodarczych i 10 zł netto za 1 m² dla firm z dłuższym stażem funkcjonowania na rynku. Koszty mediów kształtują się na średnio na poziomie 10 zł netto za m² wynajmowanej powierzchni. Przypomnijmy, że wcześniej ceny w Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości wynosiły: 13,50 netto, natomiast w Dolnośląskim Art-Inkubatorze - 15,00 netto. Nowicjusze liczyć mogli wtedy na 25% zniżki w pierwszym roku działalności, w następnym 50% , a w trzecim 75%. Dopiero w czwartym roku odpłatność była 100%.